Licencja zawodnicza

Licencja zawodnicza Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego to dokument uprawniający do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez kluby zrzeszone w PZSS. Podobnie jak patent strzelecki, licencja zawodnicza obejmuje co najmniej jedną z trzech dyscyplin sportu strzeleckiego : pistolet, karabin lub strzelbę gładkolufową. Jej posiadanie jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych (oraz broń sportową do celów kolekcjonerskich). Dokument ten może uzyskać każdy, kto należy do klubu zrzeszonego w PZSS, oraz posiada patent strzelecki. Aby otrzymać/przedłużyć licencję zawodniczą na kolejny rok należy :

  • w przypadku przedłużenia licencji, złożyć w klubie prawidłowo wypełniony Wniosek
  • poprzez swój profil na portalu PZSS złożyć wniosek o wydanie/przedłużenie licencji
  • opłacić przelewem na konto klubu wydanie/przedłużenie licencji , z tytułem operacji :
    • Składka członkowska – Imię Nazwisko (jeśli płatne razem ze składką członkowską)
    • Licencja zawodnicza – Imię Nazwisko (jeśli płatne osobno)

Informacja o aktualnej wysokości opłaty za wydanie/przedłużenie licencji zawodniczej dostępna jest na portalu PZSS

Warunki konieczne do przedłużenia licencji zawodniczej na kolejny rok :

  • udział w zawodach strzeleckich zgłoszonych do WZSS lub PZSS
  • odbycie minimum 4 startów w konkurencjach z bronią wiodącą oraz po 2 starty w konkurencjach z pozostałymi rodzajami broni
  • opłacenie składki członkowskiej za kolejny rok

Jeśli zawodnik nie odbył w danym roku minimalnej, wymaganej do przedłużenia licencji ilości startów, możliwe jest przedłużenie licencji po zdaniu w Klubie egzaminu praktycznego