Skip to main content

Licencja zawodnicza

Licencja zawodnicza Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego to dokument uprawniający do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez kluby zrzeszone w PZSS. Podobnie jak patent strzelecki, licencja zawodnicza obejmuje co najmniej jedną z trzech dyscyplin sportu strzeleckiego : pistolet, karabin lub strzelbę gładkolufową. Jej posiadanie jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych (oraz broń sportową do celów kolekcjonerskich). Dokument ten może uzyskać każdy, kto należy do klubu zrzeszonego w PZSS, oraz posiada patent strzelecki. Aby otrzymać/przedłużyć ważność licencji zawodniczej na kolejny rok należy :

 • w przypadku przedłużenia ważności licencji, złożyć w klubie (przesłać na licencje@klubnieczajna.pl) prawidłowo wypełniony Wniosek (wzór wypełnionego wniosku) oraz komunikaty z zawodów (dotyczy wyłącznie wykazanych we Wniosku zawodów organizowanych przez inne kluby)
 • poprzez swój profil na portalu PZSS złożyć wniosek o wydanie/przedłużenie ważności licencji
 • opłacić przelewem na konto klubu wydanie/przedłużenie ważności licencji , z tytułem operacji :
  • Składka członkowska Licencja zawodnicza – Imię Nazwisko (jeśli płatne razem ze składką członkowską)
  • Licencja zawodnicza – Imię Nazwisko (jeśli płatne osobno)

Informacja o aktualnej wysokości opłaty za wydanie/przedłużenie ważności licencji zawodniczej dostępna jest na portalu PZSS

Warunki konieczne do przedłużenia ważności licencji zawodniczej na kolejny rok :

 • posiadanie licencji w roku poprzedzającym
 • odbycie minimum 4 startów w jednej wybranej dyscyplinie oraz po 2 starty w pozostałych dyscyplinach (np. 4x w konkurencjach pistoletowych, 2x w konkurencjach karabinowych oraz 2x w konkurencjach strzelbowych – dla licencji na wszystkie 3 dyscypliny) w zawodach strzeleckich zgłoszonych do WZSS lub PZSS
 • opłacenie składki członkowskiej na kolejny rok
 • uiszczenie opłaty za przedłużenie ważności licencji

Jeśli zawodnik nie odbył w danym roku minimalnej, wymaganej do przedłużenia ważności licencji ilości startów, możliwe jest przedłużenie ważności licencji po zdaniu w Klubie sprawdzianu praktycznego