Skip to main content

Pozwolenie na broń

Osoba posiadająca patent strzelecki oraz aktualną licencję zawodniczą PZSS może wystąpić o wydanie pozwolenia na broń :

 • do celów sportowych, poprzez złożenie/wysłanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji :
  • wniosku o wydanie pozwolenia
  • patentu strzeleckiego
  • licencji zawodniczej
  • orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o zdolności do dysponowania bronią, wydanego przez lekarza orzecznika (wykaz lekarzy upoważnionych do przeprowadzenia badań)
  • zaświadczenia o przynależności do klubu strzeleckiego
  • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń
  • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni
  • dwóch fotografii (3cm x 4cm)
  • komunikatów z zawodów strzeleckich w których wnioskujący brał udział (opcjonalne)
 • sportową do celów kolekcjonerskich, poprzez złożenie/wysłanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji :
  • wniosku o wydanie pozwolenia
  • patentu strzeleckiego
  • orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o zdolności do dysponowania bronią, wydanego przez lekarza orzecznika (wykaz lekarzy upoważnionych do przeprowadzenia badań)
  • zaświadczenia o przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim
  • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń
  • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni
  • dwóch fotografii (3cm x 4cm)

Patent strzelecki oraz licencja zawodnicza mogą być złożone/wysłane do Komendanta Wojewódzkiego Policji na dwa sposoby :

 • w formie papierowej – pobrane/wydrukowane z portalu PZSS (przed złożeniem/wysłaniem należy potwierdzić czy dokumenty w formie papierowej są honorowane)
 • w formie elektronicznej – pliki PDF pobrane z portalu PZSS, następnie wysłane poprzez system epuap

W przypadku jednoczesnego wnioskowania o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych oraz broń sportową do celów kolekcjonerskich, wymagany jest tylko jeden komplet badań lekarskich

Badania lekarskie są ważne przez 3 miesiące od daty ich wykonania