Data

09 kw. 2022
Zakończone!

Czas

16:00 - 18:00

Trening Dynamiczny – Pistolet + PCC