Data

30 kw. 2022
Zakończone!

Czas

10:00 - 12:00

Trening Dynamiczny Strzelba IPSC