Data

29 kw. 2022
Zakończone!

Czas

10:00 - 11:00

Trening Dynamiczny Strzelba IPSC