Data

30 kw. 2022
Zakończone!

Czas

12:00 - 14:00

Trening Dynamiczny Pistolet